Yakacak odun deposu yapma

74% of 100%

Açık bir ocağınız ya da odun yaktığınız bir sobanız varsa, ayrıca yakacak odun stoğuna ihtiyacınız olacaktır. Bu odunların kullanmadan önce kurutulması gereklidir ve bu en iyi dışarıda, açık havada yapılır. Odunları yağmurdan korumak ve kuru tutmak için, bir yakacak odun deposu yapmak iyi bir fikirdir.

Dikkat edilecek noktalar

Yakacak odun deposu için kullanılabilecek en iyi malzeme, FSC (Orman Yönetim Konseyi) onaylı işlenmiş çam ya da karaçamdır. Çevre dostu emprenye yöntemi sayesinde, ahşap üzerinde başka işlem yapılması gerekli değildir. Çürümeye karşı ekstra koruma gerektiren tek şey, zemine gömülmesi gereken ahşap dikmelerdir. Dikmelerin ve çapraz elemanların boyutu, 9 x 9 cm'dir.

Dikmelerin yerleştirileceği yeri ölçün ve deponuzu ne kadar geniş ve ne kadar yüksek yapacağınıza karar verin. İyi bir genel öneri 1,85 m yükseklik, 60 cm derinlik ve 2 m genişliktir. Dikmeleri satın alırken (ya da gerekli boyutta keserken), toprağa en az 30 cm gömülmeleri gerektiğini unutmayın.

 1. Destek dikmeleri

  İşe, iki ön ve iki arka dikme ile başlayın ve dört dikmenin hepsini, çatının eğimine uyacak şekilde kesin (her bir dikmenin ön ve arka kenarları arasında 25 mm yükseklik farkı).

 2. Çatı destekleri

  İki çatı desteğinin uçlarını açılı olarak, yine 25 mm eğimle kesin. Her iki tarafın paralel olduğundan emin olun. Çatı destekleri, yağmura karşı ekstra koruma için ön tarafta 30 cm çıkıntı yapmalıdır.

 3. Sol panelin takılması

  Ön ve arka dikmeleri, birbirlerine paralel olarak istenen mesafede ve kesilmiş eğimli uçlar aynı yönde olacak şekilde düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Dikmelerin üst kısımlarını, ön tarafta 30 cm'lik bir bindirme kalacak şekilde çatı desteği ile birleştirin. Ahşabın çatlamasını önlemek için, delikleri ince bir ahşap matkabı ile önceden delin. Her bir ek yerine sadece 1 tane vida takın, ama daha sıkmayın. Dikmeleri bir tahta ya da lata ile yarı yükseklikte birleştirin, ancak vidaları burada da sıkmayın. Bir gönye kullanarak bu tahtanın dikmelere dik açılı olduğunu kontrol edin, ardından tüm vidaları takın ve sıkın.

 4. Sağ panelin takılması

  Sağ panel için aynı prosedürü izleyin (bunun, sol panelin ters görüntüsü olduğunu unutmayın). Tahta ya da latayı, aşağıdaki resimde gösterilen şekilde yarı yüksekliğe takın.

 5. Üst ön ve arka çapraz elemanların takılması

  Her iki yan paneli dik hale getirin ve arka çapraz elemanı, çatı destekleri ile aynı yükseklikte destek dikmelerine vidalayın. Destek dikmelerini önceden delmeyi unutmayın. Ardından ön çapraz elemanı her iki yan panele aynı şekilde vidalayın.

 6. Orta çapraz elemanların takılması

  Şimdi, orta çapraz elemanları yarı yüksekliğe takabilirsiniz. İşe, arka çapraz elemanı arka destek dikmelerine, destek dikmeleri arasındaki tahtalar ya da latalar ile aynı yükseklikte vidalayarak başlayın. Ardından ön çapraz elemanı ön destek dikmelerine takın.

 7. Çatı panelinin takılması

  Çatı panelini 18 mm su geçirmez multipleks levhadan yapabilirsiniz. Çatının her iki taraftan ve önden yaklaşık 30 cm çıkıntı yapması gerektiğini unutmayın. Çatı panelini iskeletin üzerine yerleştirin, arka kenarını iskeletin arka tarafı ile hizalayın ve çatının konumunu, her bir taraftan aynı miktarda çıkıntı yapacak şekilde ayarlayın. Ardından çatı panelini iskelete vidalayın.

 8. Çatı panelinin kaplanması

  Çatı panelini, oluklu çatı kaplama levhası ya da kendinden yapışkanlı çatı örtüleri ve çatı çivileri ile kaplayabilirsiniz.

 9. Yan tarafların kaplanması

  Yan tarafları ahşap giydirme ile kapatabilir ya da daha iyi havalandırma için, aralarında boşluklar bulunan yatay enli tahtalar ya da latalar kullanabilirsiniz. Şimdi, orta rafı takabilirsiniz. Bunu, su geçirmez multipleks levhadan ya da yan tarafları kapatmak için kullandığınız ahşap giydirmeden yapabilirsiniz.

 10. Ahşap dikmelerin işlemden geçirilmesi

  Destek dikmelerinin alt kısımlarına oleum uygulayabilirsiniz; bu malzeme özellikle bina dışında kullanıma yönelik bir kreozot ikamesidir. Depoyu bir duvara dayanacak şekilde yerleştirin ve destek dikmelerine zemine en az 30 cm gömün. Dikmeleri, 8 mm vidalar ve dübeller kullanarak duvara sabitleyin.

 11. Çatının son işlemleri

  Son olarak, su girmemesi için duvar ile çatı arasındaki boşluğu silikon ile kapatın.

Rating

Bu adım adım talimatı derecelendirin.

Yakacak odun deposu yapma

3.7
3.7 of 5

870 toplam

 • 5
  383
 • 4
  177
 • 3
  115
 • 2
  78
 • 1
  116