Garanti

Tüm SKIL aletleri dikkatle kontrol edilmekte, kapsamlı testlerden geçirilmekte ve SKIL’in titiz kalite kontrol prosedürlerine tabi tutulmaktadır. SKIL’in hem elektrikli el aletlerini hem de ölçüm aletlerini garanti etmesinin nedeni budur. Bu garanti, alıcının bayi ile satış sözleşmesinden doğan garanti haklarını ya da geçerli yasal haklarını sınırlamamaktadır.

Aşağıdaki şartlar ile ilgili SKIL el aletlerine garanti veriyoruz

1. Malzeme veya üretim hatalarından kaynaklandığı gösterilebilen ve garanti süresi içerinde ortaya çıkan tüm arızaları ücretsiz olarak tamir ederek aşağıda bulunan 2'den 8'e kadarki noktaların kurallarına bağlı olarak garanti veririz.

2. Profesyonel veya benzer kullanımda garanti süresi 24 ay veya 12 aydır. Garanti süresi, orijinal fatura ile belgelenene ilk alıcı tarafından satın alma tarihidir.

3. Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

  • Normal kullanım ve doğal yıpranma ve aşınmadan dolayı yıpranma veya aşınmaya maruz kalan parçalar ve normal kullanım ve doğal yıpranma ve aşınmadan kaynaklanan aşınma ve yıpranmanın neden olduğu alet bozuklukları.
  • Kullanıcı talimatlarına uyulmamasından, yanlış kullanımdan, normal olmayan çevre koşullarından, aşırı yüklenme veya yanlış bakımdan kaynaklanan alet bozuklukları.
  • Orijinal SKIL aksesuarı veya parçaları olmayan aksesuar veya parçaların kullanılmasından kaynaklanan alet arızaları.
  • Modifiye edilen veya eklemeler yapılan el aletleri.
  • Aletin değerini ve kullanılabilirliğini değiştirmeyen istenilen kalitedeki küçük eksiltmeler.

4. Aküler yıpranmaya ve aşınmaya maruz kalan parçalar olmalarına rağmen akülerdeki gösterilebilen malzeme veya üretim arızalarına altı aylık garanti veriyoruz.

5. Bize bildirilen garanti altındaki arızaları bozuk aleti ücretsiz olarak tamir ederek veya değiştirerek (karşılık gelen bir modelle) çözeriz. Değiştirilen aletler veya parçalar bizim ürünümüz olmalarıdır.

6. Garanti ile ilgili başvurular garanti süresi içerisinde yapılmalıdır. İlgili alet, aksesuarları veya özel kutusu olmadan satın alma tarihini ürün açıklamasını gösteren orijinal satın alma belgesi ile birlikte www.skileurope.com altında belirtilen satıcıya veya müşteri servi merkezlerinden birine gönderilmelidir. Kısmen veya tamamen parçalanan aletler garanti kapsamı dışındadır. Alıcı, aleti satıcıya veya bir müşteri servisine gönderirse gönderim ücretleri ve bundan doğacak risk alıcının sorumluluğundadır.

7. Bu garantide belirtilen arızanın onarılması dışındaki tüm talepler garanti kapsamı dışındadır.

8. Aletin garanti süresi bu garanti altından tarafımızca gerçekleştirilen bir işin sonucu olarak uzatılamaz veya yenilenemez.

Yukarıda bahsi geçen garanti, Avrupa'dan satın alınan ve kullanılan ürünler için geçerlidir.

Bu garanti, uluslararası satım sözleşmelerine ilişkin birleşmiş milletler antlaşması (CISG)hariç olmak üzere Hollanda kanunları ile yönetilir.

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Hollanda

Nisan 2017