SKIL 0520 AA Ultrasonik boyut ölçümü

  • Uzunluk, alan ve hacmin ultrasonik ölçümü
  • Çalıştırırken ortam sıcaklığının (°C cinsinden) görüntülenmesi
  • Metre ya da fit cinsinden boyut ölçümü yapar