SKIL 0713 AA Çim biçme makinesi

  • Kablo veya alete gelecek hasarı önlemek için kablo toplayıcı
  • Pas korumalı kesme bıçağı
  • Entegre hızlı durdurma freni fonksiyonu