SKIL 0740 AA Çit kesme makinesi

  • Kablo veya alete gelecek hasarı önlemek için kablo toplayıcı
  • Optimum rahatlık için büyük, düşük dirençli şalterler
  • Rahat yatay ve dikey kesim için hafif