SKIL 0745 AA Çit kesme makinesi

  • «GRIP CUT» (KAVRAMALI KESME) fonksiyonu dalların bıçaklardan kayıp gitmesini engeller
  • Kablo veya alete gelecek hasarı önlemek için kablo toplayıcı
  • Optimum rahatlık için büyük, düşük dirençli şalterler