SKIL 9385 E1 Taşlama makinesi

  • «Clic» sistemine sahip güvenlik siperi kıvılcımlara karşı korur ve her iş durumu için bir kaç saniyede ayarlanabilir
  • Güvenli depolama için dişli başlığında alet dayanağı
  • Eldivenle bile güvenli işletim için kayar güvenlik şalteri